Nhiều người đọc

Tin mới kinh doanh

Cải cách tiền lương từ 1/7: Công chức, viên chức hưởng lợi gì?
Từ ngày 1/7, chính sách cải cách tiền lương lần này có hiệu lực. Cùng với việc bỏ mức lương cơ sở công chức, viên chức sẽ được hưởng nhiều chính sách như: tăng lương 30%, nhận lương theo vị trí việc làm. Chuyên gia nhận định, lần cải cách này sẽ mang lại nhiều đổi mới trong cách tính lương công chức, viên chức.
Tôi đi mua vàng - Kỳ cuối: Khóc trên túi vàng
Có vàng lận lưng thì mình phải yên tâm cười tươi, nhưng không, nhiều người có vàng vẫn khóc. Lý do, mớ vàng sắm được khi đu đỉnh 92,4 triệu đồng/lượng, nay giá chỉ còn 76 - 77 triệu đồng/lượng, mất tới 15 triệu đồng sao mà không xót, không đau…

Doanh nhân

Xem thêm Doanh nhân

Khởi nghiệp

Xem thêm Khởi nghiệp

Doanh nghiệp

Xem thêm Doanh nghiệp

Bất động sản

Xem thêm Bất động sản

GÓP Ý GIAO DIỆN